logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Wtorek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Prorocy pełni natchnienia Zwiastują Bożą nowinę: Już wkrótce Chrystus nadejdzie, Zbawienie niosąc ludzkości.

  2. Dlatego światło poranka Przenika serca weselem, A przyszłej chwały zapowiedź Już dźwięczy w hymnie radosnym.

  3. Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł, To nie dla sądu nad światem, Lecz aby rany uleczyć I uratować ginących.

  4. A drugie przyjście ostrzega, Że Pan do bramy kołacze; Nagrodzi wtedy wybranych Wiecznością swego królestwa.

  5. Szukamy Ciebie, o Chryste, By ujrzeć Twoje oblicze, A mając udział w Twym szczęściu, Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Panie, daj mi poznać kres mojego życia, * bym wiedział, jak jestem znikomy.
Psalm 39
Rzekłem: "Będę pilnował dróg moich, * abym nie zgrzeszył językiem,
Nałożę na usta wędzidło, * dopóki bezbożny jest przy mnie".
Pozbawiony szczęścia, zamilkłem oniemiały, * a moja boleść wzmogła się na nowo.
W moim wnętrzu rozgorzało serce; * gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień.
Przemówił mój język: * "Panie, pozwól mi poznać kres mego życia
I jaka jest miara dni moich, * bym wiedział, jak jestem znikomy".
Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, † a moje życie jest nicością przed Tobą. * Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie.
Jak cień przemija człowiek, † na próżno się niepokojąc, * gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko.
A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? * Moja nadzieja jest w Tobie!
Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, * nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom.
Zamilkłem i ust moich nie otwieram, * Ty bowiem to uczyniłeś.
Oddal ode mnie swe ciosy, * ginę od uderzeń Twej ręki.
Chłoszczesz człowieka za winy Twą karą, † jak mól wniwecz obracasz to, czego pożąda. * Marnością jest każdy człowiek.
Usłysz, Panie, modlitwę moją * i wysłuchaj mego wołania.
Na płacz mój nie bądź głuchy, † bo tylko gościem jestem u Ciebie, * przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie.
Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, * zanim odejdę i tu mnie już nie będzie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Panie, daj mi poznać kres mojego życia, * bym wiedział, jak jestem znikomy.
2 ant. U Ciebie, Panie, * moja dusza szuka schronienia.
Psalm 57
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, * u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, * dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, * do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, † niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, * niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, * co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby są jak włócznie i strzały, * a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, * nad całą ziemią Twoja chwała.
Zastawili sidła na moje nogi * i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali * i sami wpadli do niego.
Serce moje jest mocne, Boże, † mocne jest moje serce, * zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, † zbudź, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, * zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, * a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, * nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. U Ciebie, Panie, * moja dusza szuka schronienia.
3 ant. Miej nas, Panie, w opiece * przez wszystkie dni nasze.
Pieśń (Iz 38, 10-14. 17-20)
Rzekłem: W połowie dni moich odejść muszę, * W bramach Otchłani mnie opuści lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Pana * na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo * spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie * jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem moje życie, * a Pan je odciął od nici.
Od świtu do nocy kres mi położysz. † Krzyczę do rana. * On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze, * wzdycham jak gołębica.
Oczy moje słabną, kiedy patrzę w górę; * Panie, cierpię ucisk, stań przy mnie.
A Ty ustrzegłeś moją duszę * od przepaści niebytu,
Gdyż odrzuciłeś za siebie * wszystkie moje grzechy.
Bo nie Otchłań Ciebie sławi * ani śmierć Cię wychwala.
I nie ci ufają Twej wierności, * którzy w grób zstępują.
Ale żywy, tylko żywy Cię wielbi, * tak jak ja dzisiaj.
Ojciec głosi dzieciom o Twojej wierności, * Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać będziemy Mu pieśni na strunach † przez wszystkie dni naszego życia * w świątyni Pańskiej.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Miej nas, Panie, w opiece * przez wszystkie dni nasze.
4 ant. Będę chwalił Pana * do końca mego życia.
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; † będę chwalił Pana do końca mego życia, * będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach * ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca * i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, * kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze * ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, * uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, † Pan dźwiga poniżonych, * Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, † ochrania sierotę i wdowę, * lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Będę chwalił Pana * do końca mego życia.

Czytanie | Rdz 49, 10

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spomiędzy jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego one należą, i zdobędzie posłuch u narodów.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Pan mówi: * Raduj się bardzo, córko Syjonu, / bo oto przychodzę, / by zamieszkać pośród ciebie.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan mówi: * Raduj się bardzo, córko Syjonu, / bo oto przychodzę, / by zamieszkać pośród ciebie.

Prośby

  1. Chrystus Pan jest światłością, która oświeca każdego człowieka. Z radością wołajmy do Niego: Przyjdź, Panie Jezu!

  2. Niech Twoja światłość rozproszy nasze ciemności, – abyśmy się stali godni Twoich darów.

  3. Wybaw nas, Panie, nasz Boże, – abyśmy wysławiali dzisiaj Twoje święte imię.

  4. Rozpal nasze serca, abyśmy Ciebie gorąco pragnęli – i ochoczo dążyli do zjednoczenia z Tobą.

  5. Tyś przyjął nasze słabości, – otaczaj opieką chorych i tych, którzy dziś mają odejść z tego świata.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Boże, Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom ziemi, spraw, abyśmy z radością oczekiwali święta Jego Narodzenia. Który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.