logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Kompleta | Wtorek 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kompletę można poprzedzić w tym miejscu czytaniem duchowym. Następnie przewidziany jest rachunek sumienia.

Hymn

  1. Już bliskie jest przyjście naszego Pana I światło zabłyśnie wśród mroku nocy, Gdy Bóg swe oblicze ukaże w blasku Spokojnej wieczności.
  2. Niech On nam pomoże opuścić wszystko I drogą nadziei podążać za Nim, A krew Jego Syna niech nas obroni Przed śmierci aniołem.
  3. Niech Boża obecność w głębinach duszy Rozjaśnia ciemności naszego życia I ścieżkę wyznaczy zbłąkanym sercom Przez świata pustynię.
  4. Bo wkrótce dojdziemy do kresu czasu, Za którym jest ziemia oczekiwana, Gdzie swoją radością obdarzy Ojciec Znużonych wędrowców.
  5. Niech nocy milczenie uwielbia Boga, Którego sławimy w jedności Trójcy; Niech księżyc i gwiazdy krążące w górze Oddają Mu chwałę. Amen.

PSALMODIA

Psalm 4
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? * Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, * Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, * rozważcie na waszych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary * i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: "Któż nam szczęście ukaże?" * Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce * niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, † bo tylko Ty jeden, Panie, * pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Psalm 134
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, * którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu * i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, * Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Czytanie | 1P5,8-9

Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący szukając, kogo by pożarł. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.

Responsorium

K.
W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.
W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.
Powierzam ducha mojego.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

Pieśń Symeona | Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.
† Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, * według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan * i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Modlitwa

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie usnęli i z radością obudzili się w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W.
Amen.