logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Kompleta | Piątek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kompletę można poprzedzić w tym miejscu czytaniem duchowym. Następnie przewidziany jest rachunek sumienia.

Hymn

  1. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, Rozpraszasz nocne ciemności, W Tobie początek jest światła I nim obdarzasz wybranych.
  2. Teraz więc Ciebie prosimy, Byś strzegł nas w mrocznych godzinach, W swoim pokoju zachował I przyniósł ulgę znużonym.
  3. Kiedy już sen nas ogarnie, Niech serce czuwa przy Tobie; Tych, którzy Ciebie miłują, Osłaniaj swoją prawicą.
  4. Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże, I wrogie oddal zasadzki, Kieruj Twoimi wiernymi, Boś własną Krwią ich odkupił.
  5. Chryste, łagodny nasz Królu, Niech Ciebie z Ojcem i Duchem Wszystko, co żyje, wysławia Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA

Psalm 91
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, † pod Jego skrzydła się schronisz; * wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego * ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, * ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego † i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, * za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, * a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, * abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * a lwa i smoka podepczesz.
"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem * i ukażę mu moje zbawienie".
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Czytanie | Jr 14, 9

Ty jesteś w nas, Panie, a Twoje imię jest wzywane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

Responsorium

K.
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. * Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
W.
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K.
Wołamy do Ciebie, bo Ty nas wysłuchasz.
W.
Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.

Pieśń Symeona | Łk 2, 29-32

Ant. Panie, Dobry Pasterzu, * Ty, który zawsze czuwasz, / nie opuszczaj swojego ludu.
† Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, * według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan * i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Panie, Dobry Pasterzu, * Ty, który zawsze czuwasz, / nie opuszczaj swojego ludu.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K.
Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
W.
Amen.