logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Kompleta | Piątek 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kompletę można poprzedzić w tym miejscu czytaniem duchowym. Następnie przewidziany jest rachunek sumienia.

Hymn

  1. Już bliskie jest przyjście naszego Pana I światło zabłyśnie wśród mroku nocy, Gdy Bóg swe oblicze ukaże w blasku Spokojnej wieczności.
  2. Niech On nam pomoże opuścić wszystko I drogą nadziei podążać za Nim, A krew Jego Syna niech nas obroni Przed śmierci aniołem.
  3. Niech Boża obecność w głębinach duszy Rozjaśnia ciemności naszego życia I ścieżkę wyznaczy zbłąkanym sercom Przez świata pustynię.
  4. Bo wkrótce dojdziemy do kresu czasu, Za którym jest ziemia oczekiwana, Gdzie swoją radością obdarzy Ojciec Znużonych wędrowców.
  5. Niech nocy milczenie uwielbia Boga, Którego sławimy w jedności Trójcy; Niech księżyc i gwiazdy krążące w górze Oddają Mu chwałę. Amen.

PSALMODIA

Psalm 91
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, † pod Jego skrzydła się schronisz; * wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego * ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, * ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego † i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, * za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, * a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, * abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * a lwa i smoka podepczesz.
"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem * i ukażę mu moje zbawienie".
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Czytanie | Jr 14, 9

Ty jesteś w nas, Panie, a Twoje imię jest wzywane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

Responsorium

K.
W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W.
W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W.
Powierzam ducha mojego.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

Pieśń Symeona | Łk 2, 29-32

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.
† Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, * według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan * i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Modlitwa

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W.
Amen.